ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4, ΛΑΜΙΑ 35100
SEFAAGR@GMAIL.COM
ΤΗΛ. 6972305222